Skjuttider på Hallstabanan

Skjutbanan är öppen mellan 09:00 och 21:00 alla dagar.

Utöver ovan finns av hänsyn till kringboende och nyttjare av strövområdet följande inskränkningar i skjuttiderna under perioden 1 juni t.o.m. 31 augusti

  • Fredag från klockan 17:00 endast kaliber .22 och .32 i skjuthallen.
    Fredag från klockan 18:00 allt skytte förbjudet.
  • Lördag från klockan 15:00 endastl kaliber .22 och .32 i skjuthallen
    Lördag från klockan 18:00 allt skytte förbjudet.
  • Söndag från klockan 15:00 endastl kaliber .22 och .32 i skjuthallen
    Söndag från klockan 18:00 allt skytte förbjudet.

Tävlingar/Aktiviteter inlagda i klubbens skjutprogram eller beslutade av klubbstyrelsen får genomföras utan hinder av ovanstående inkskränkningar.