Kontakt

Vill du komma i kontakt med Salems pistolklubb så skicka ett e-postmeddelande till kontakt@salemspk.se

Medlemskap.
Är du intresserad av medlemskap och skriver till klubben berätta lite om dig själv.
Vi vill naturligtvis veta vem du är. Vad du jobbar med och eventuellt tidigare medlemskap i skytteklubb och annat som kan vara av intresse.

För medlemskap i Salems PK så gäller nedan policy.
Salems PK är en i första hand lokal klubb för personer bosatta i Salems kommun men också för personer som är anställda av Salems kommun.
Salems PK har av kommunen samt även av markägaren, Stockholm Vatten och Avfall, ålagts att inte utöka verksamheten. Detta innebär att klubben har tvingats till inskränkningar i antalet medlemmar som kan antas per år.

För att skäl till att anta en person som medlem eller att medlemskap avslås skall var transparenta och uppfattas som rättvisa har Salems PK antagit nedan policy.

  • Medlemskap beviljas person bosatt (mantalsskriven) inom Salems kommun.
  • Medlemskap beviljas person anställd av Salems kommun.
  • Medlemskap beviljas barn till medlem oaktat bostadsort.
  • Medlemskap beviljas make/maka eller sambo till medlem oaktat bostadsort.
  • Medlemskap beviljas tidigare medlem som hedervärt utträtt ur klubben och som söker återinträde oaktat bostadsort.
  • Medlemskap beviljas personer som uppfyller ovan kriterier och som i övrigt kan anses lämpliga samt har en rimligen fläckfri vandel.

Person som inte tidigare har vapenlicens skall lämna in utdrag ur belastningsregistret (gäller ej person under 15 år).
Personer med våldsbrott eller annan grövre brottslighet i belastningsregistret nekas medlemskap (när en längre tid har gått från att brott begåtts kommer klubbstyrelsen att samråda med polismyndigheten angående personens möjligheter att få vapenlicens/lämplighet för medlemskap och därefter avgöra om medlemskap skall beviljas).

Blir du antagen som medlem erbjuds du att gå kurs i pistolskytte. Utbildningen leder fram till Svenska Pistolskytteförbundets Pistolskyttekort. Kursen startar normalt under slutet av mars varje år.