Sportskyttelicensen

Info om sportskyttelicensen:

 

Tävlingslicens (fd Aktivitetskort)

Vad är tävlingslicens?

Tävlingslicensen är en obligatorisk individuell avgift för skyttar som  är 15 år och äldre som deltar i tävling inom Svenska Skyttesportförbundet, där två eller flera föreningar  deltar. Undantagna är Svenska Dagbladets riksskyttetävling,  Värmlandsserien kpist, Skyttiadens föreningsomgång samt rekryteringstävlingen Sverigeduvan. Fram till 2011 kallades tävlingslicensen för Aktivitetskort.

Tävlingslicens för 2012 gäller från och med 1 oktober 2011 till 31 december 2012.

Vad kostar tävlingslicensen?

2012 års tävlingslicens är 300:- för seniorer och 150:- för juniorer.  Junior är man från och med det år man fyller 15 år, till och med det år då  man fyller 20. Avgiften är ej obligatorisk för ungdomar upp till och med  det år de fyller 14.

Vad krävs för att få tävlingslicens?

Det som krävs för att få tävlingslicens är att du är medlem i en förening som är medlem i Svenska Skyttesportförbundet. Du ska finnas registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline, och därmed ha fått ett IID-nummer. Dessutom behöver du ha skyttekort i den gren/de grenar du vill tävla i.

Hur gör jag för att få tävlingslicens?

För att få tävlingslicens för år 2012 betalar du in avgiften för tävlingslicensen på Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-7718. I meddelandefältet skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren och förening. Efter några veckor får du din tävlingslicens på posten.