Om Salems PK

Vår vision: Salems Pistolklubb vision är; att alla, oberoende av ålder, kön eller eventuella funktionshinder, kan delta i klubbens verksamheter. Att vi engagerar lika många kvinnor som män. Salems Pistolklubb bildades år 1970 och är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och IPSC Sverige. Vi är runt 130 medlemmar med en egen skjutbana med skjuthall som har 25 … Read more