Sportskyttelicensen

Info om sportskyttelicensen:   Tävlingslicens (fd Aktivitetskort) Vad är tävlingslicens? Tävlingslicensen är en obligatorisk individuell avgift för skyttar som  är 15 år och äldre som deltar i tävling inom Svenska Skyttesportförbundet, där två eller flera föreningar  deltar. Undantagna är Svenska Dagbladets riksskyttetävling,  Värmlandsserien kpist, Skyttiadens föreningsomgång samt rekryteringstävlingen Sverigeduvan. Fram till 2011 kallades tävlingslicensen för … Read more